T R Ä D G Å R D E N

Storlek: ca 800 kvm
Zon: II-III
Beskrivning: Bergig grund med mycket gräsmatta och rabatter längs "väggarna".
Ambition: Att skapa en lummig och spännande trädgård. Att flytta ut rabatterna i tomten och få bort "fotbollsplanen".